Rss

Erityyppiset moottorit

Kuten autot, myös niiden moottorit ovat kehittyneet vuosikymmenien kuluessa. Suosituimpiin moottoreihin kuuluu rivimoottori, V-moottori, bokserimoottori, wankel-moottori ja diesel.

Rivimoottori

Rivimoottoria sanotaan usein mäntämoottoriksi, joka on yksi polttomoottorityyppi. Polttoaineen sisältämä kemiallinen energia muuttuu liike- ja lämpöenergiaksi sylinterissä liikkuvien mäntien avulla. Rivimoottorissa sylinterit ovat rivissä vierekkäin. Joskus rivimoottoriin viitataan myös nimellä suora moottori, koska sylinterit ovat täysin suorassa rivissä. Useinmiten autokäytössä on yleensä neljä sylinteriä, mutta myös kolme- viisi-, kuusi-, seitsemän- ja kahdensansylinterisiä moottoreita käytetään.

V-moottori

V-moottori on rivimoottorin tapaan polttomoottori, mutta sylinterit ovat kahdessa rivissä rinnakkain muodostaen V-asetelman. V-moottoreita on V4, V6, V8, V10 ja V12 tyyppisiä. Numero V-kirjaimen perässä viittaa sylinterimäärään. V4 on yleisimmin käytetty autoissa ja moottoripyörissä. V10 käytetään lähinnä urheiluautoissa ja ennen myös Formula 1-ajokisoissa. Nykyään säännöt vaatitvat formula-autoihin V8-moottorin. V12-moottoreita käytetään lähinnä loistoautoissa.

Bokserimoottori

Bokserimoottori on tyypiltänsä polttomoottori, jossa sylinterit ovat vastakkain toisiinsa nähden. Bokserimoottorista voidaan käyttää nimitystä vastaiskumoottori. Bokserimoottorin ehdottomana hyötynä on se, että vastakkain liikkuvat männät tasapainottavat toisiansa, jolloin moottorin käynti on tasainen ja värinätön. Bokserimoottorin valmistajia ei ole markkinoilla kovinkaan paljon, sillä valmistuskustsannukset ovat esimerkiksi rivimoottoreita huomattavasti korkeammat. Muun muassa luksumerkkinä tunnettu Porsche kuitenkin valmistaa bokserimoottoreita.

Wankelmoottori

Wankelmoottori, usein kiertomäntämoottorina tunnettu, on kevyt ja tärinättömästi käyvä polttomoottori. Tehoonsa nähden se on myös hyvin pienikokoinen.

Diesel

Saksalainen Rudolf Diesel valmisti ensimmäisen puristussytytteisen polttomoottorin eli dieselmoottorin. Ensimmäinen dieselmoottori valmistui vuonna 1897, ja vuoden päästä menetelmä patentoitiin. Idea dieselmoottorin takana on se, että kun sen sylinteriin tuotu ilma puristetaan n. 1/16 osaan alkuperäisestä tilavuudesta, puristuksen aikana ilman lämpötila kasvaa jopa 700-900 celsiusasteeseen. Näin ollen polttoaine syttyy itsestään ruiskuttaessa kuuman ilman sekaan.